Oferujemy usługi serwisowo-logistyczne produktów z branży IT i telekomunikacyjnej na skalę międzynarodową w następujących segmentach:

Zindywidualizowana obsługa klienta

W ramach zindywidualizowanej obsługi klienta, oferujemy dodatkowe usługi. Oprócz centralnego sterowania w czasie rzeczywistym, możemy dokonać naprawy na miejscu u klienta w czasie do dwóch godzin.

  • Centralne sterowanie w czasie rzeczywistym, oparte na ITIL V3
  • Naprawa na miejscu u klienta w ciągu dwóch godzin

Wprowadzenie na rynek (Release & Deployment)

Zapewniamy ponadnarodowe wdrażanie produktów z branży komputerowej i telekomunikacyjnej na skalę międzynarodową. Proces wdrożeń połączony jest z centralnym sterowaniem poprzez główną siedzibę Hemmersbach w czasie rzeczywistym, przy wsparciu Systemu Zarządzania Procesami Hemmersbach.

  • Wdrażanie masowej ilości produktów na skalę międzynarodową
  • Centralne sterowanie w czasie rzeczywistym, oparte na ITIL V3

Centrum przechowywania danych

Na czas naprawy Hemmersbach oferuje na skalę międzynarodową rozwiązania zastępcze. Dzięki centrum przechowywania danych, zleceniodawca ma zagwarantowany stały dostęp do serwera centralnego i systemów pamięci masowej oraz do infrastruktury sieciowej.

  • Ponadnarodowe rozwiązania zastępcze dla centrów danych
  • Gwarantowany czas reakcji i przywracania systemów
  • 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę - jeden doradca
  • Centralne sterowanie w czasie rzeczywistym, oparte na ITIL V3

Naprawa

W naszym Centrum Serwisowo-Logistycznym we Wrocławiu wykonujemy naprawy urządzeń elektronicznych przeznaczonych dla użytkownika końcowego.

  • Jedno centrum napraw dla obszaru EMEA
  • Proces napraw na obszarze EMEA – odbiór i zwrot sprzętu

3 kluczowe zalety

Oszczędność kosztów

Cost Saving - Calculator

W firmie Hemmersbach faktury wystawiane są za efekty w myśl zasady - pay for performance. Wraz z centralną kontrolą procesów gwarantuje to naszym klientom efektywność usług.

Spełnienie wymogów SLA

SLA Compliance: Ticket Police

Stała kontrola nad przebiegiem realizacji zadań na podstawie zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Procesami Hemmersbach, zapewnia przejrzystość wszystkich procesów w czasie rzeczywistym.

Wiele miejsc - jeden kontakt

Hemmersbach: Many Sites - One Contact

Każdy z naszych klientów otrzymuje profesjonalne wsparcie indywidualnego doradcy, który staje się odpowiedzialny za jakość realizacji całego zlecenia.