Studium przypadku 8: Przejęcie i integracja firmy serwisowej

Przejęcie oraz integracja brytyjskiej firmy serwisowej zatrudniającej 100 pracowników

Segment rynku: Przemysł

Zadanie:
Wiodący producent z branży IT zlecił nam integrację swojej firmy serwisowej z Wielkiej Brytanii z naszymi strukturami wsparcia użytkownika końcowego działającymi na skalę swiatową. Integracja miała zostać w pełni ukończona w ciągu 9 miesięcy. Jednym z pierwszych kroków było przekwalifikowanie około 100 pracowników na zadaniowy system obliczania efektywności pracy. Dzięki temu możemy świadczyć dodatkowe usługi dla innych zleceniodawców.

Wyzwanie:
Przejęcie w Wielkiej Brytanii musiało się odbyć zgodnie z prawem TUPE, które reguluje kwestie transferu pracowników. Ponadto, wydajność oraz nastawienie pracowników do klienta miały zostać utrzymane podczas fazy przejęcia, w celu osiągnięcia zamierzonej jakości i kosztów.

Procedura:
Jeden z naszych doświadczonych menagerów wraz ze swoją grupą projektową przejął brytyjskie przedsiębiorstwo i przeprowadził analizę sytuacji. Pracownicy zostali przeniesieni do nowej firmy zgodnie z przepisami TUPE i wprowadzono standardy procesu Hemmersbach. Ustalony poziom zadań był kontrolowany i obliczany zgodnie z Systemem Zarządzania Procesami Hemmersbach. Monitorowana była również wydajność oraz jakość usługi. Dzięki szkoleniom pracownicy zostali przygotowani do wykonywania dodatkowych zleceń od innych klientów.

Rezultat:
Poprzez wprowadzenie Systemu Zarządzania Procesami Hemmersbach i zadaniowego podejścia do realizacji zleceń byliśmy w stanie zredukować koszty o 40%. Kontrola procesów w czasie rzeczywistym zapewniła jakość i przejrzystość procedur. Skutkiem przyjęcia dodatkowych zleceń było dalsze zmniejszenie kosztów. W ten sposób byliśmy w stanie z powodzeniem przejąć firmę serwisową w ustalonym czasie siedmiu miesięcy.

Pobierz to studium przypadku jako plik PDF
Pobierz wszystkie jako plik PDF