Studium przypadku 5: Zindywidualizowana obsługa klienta

Przeniesienie oprogramowania klienta dla 35 000 systemów w sześciu krajach w ciągu 2 lat

Segment rynku: Telekomunikacja

Zadanie:
Wiodący producent sprzętu komputerowego, zlecił nam przeniesienie oprogramowania klientów z 35 000 komputerów stacjonarnych i notebooków do firm w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Irlandii, Portugalii i Hiszpanii na komputery firmowe w ciągu 2 lat.

Wyzwanie:
Przeniesienie na komputery firmowe, a nie do konkretnych lokalizacji, postawiło przed nami ogromne wymagania odnośnie koordynacji terminów, aby zagwarantować efektywność działań. Mimo, że wdrożenie nie było przeprowadzane według klucza geograficznego, tylko na komputery firmowe, konieczni byli odpowiednio wyszkoleni i wykwalifikowani technicy, ponieważ klient wymagał oprogramowania przystosowanego do jego potrzeb. Technicy serwisowi musieli mieć szczególne umiejętności w poszczególnych aplikacjach i rozwiązaniach dystrybucyjnych.

Procedura:
To przeniesienie było w pełni wspierane przez Zespół Projektowy Hemmersbach, koordynowany przez siedzibę główną Hemmersbach oraz System Zarządzania Procesami. Po ustaleniu z klientem, które jednostki biznesowe należy traktować priorytetowo, zaoferowaliśmy użytkownikom komputerów stacjonarnych i notebooków trzy alternatywne daty. Oferta była przesłana drogą elektroniczną, w języku odbiorcy. Samo przeniesienie miało miejsce w dwuetapowej procedurze. Komputery i notebooki zostały zabrane od użytkowników końcowych i załadowane oprogramowaniem klienta w laboratorium migracyjnym na miejscu u klienta. Zostały też skonfigurowane i uzupełnione o dane osobiste.

Rezultat:
Usługa została wykonana zgodnie z harmonogramem. Poprzez powołanie Zespołu zarządzającego projektem dla wszystkich krajów, byliśmy w stanie skorzystać z synergii efektów, jeśli chodzi o jakość. Równoległe rozwiązanie z laboratorium było bardziej efektywne pod względem kosztów, niż manualne przenoszenie w miejscu pracy użytkownika.

Pobierz to studium przypadku jako plik PDF
Pobierz wszystkie jako plik PDF