Studium przypadku 4: Wdrażanie

Masowa instalacja 9500 systemów drukujących w ramach "Managed Printing Solution" w dwóch krajach europejskich.

Segment rynku: Przemysł chemiczny

Zadanie:
Czołowy producent drukarek zlecił Hemmersbach instalację lub wymianę 9500 systemów drukarek w różnych lokalizacjach na obszarze dwóch krajów europejskich w ciągu 8 miesięcy. Mieliśmy założyć tymczasowe centrum logistyczne i zapewnić konfigurację sprzętu.

Wyzwanie:
Po zaplanowaniu tymczasowego centrum logistycznego, pierwszym wyzwaniem było ustalenie z klientem najbardziej sprawnego sposobu wymiany sprzętu w różnych miejscach. Urządzenia w niektórych przypadkach ważyły nawet 200 kg, co utrudniało transport. Co więcej, konieczna była 100-procentowa poprawność danych w ustawieniach systemowych oraz danych aktywów, które były podstawą do zautomatyzowanego procesu konserwacji oraz czynności księgowych.

Procedura:
Kontrolowaliśmy przebieg wymiany 9500 jednostek drukujących poprzez System Zarządzania Procesami Hemmersbach, od składowania i instalacji nowego komputera do odbioru starego urządzenia. Drukarki były przygotowywane do użycia w punkcie konfiguracji w tymczasowym centrum logistycznym. Następnie dostarczali je do miejsca instalacji wyszkoleni technicy, posiadający wiedzę na temat uwarunkowań lokalnych i wyposażonych zgodnie z potrzebą w specjalistyczny sprzęt umożliwiający transport. W tym samym czasie także stare komputery były przez nas przygotowywane do demontażu i usunięcia.

Rezultat:
Usługa na optymalnym poziomie jakości, dzięki skutecznej kontroli procesu i przy jednoczesnym wypełnieniu planu wdrożenia - w ten sposób sprawiliśmy, że "Managed Printing Solution" mogło się rozpocząć w zaplanowanym terminie.

Pobierz to studium przypadku jako plik PDF
Pobierz wszystkie jako plik PDF