Studium przypadku 3: Naprawa

Naprawa i przebudowa sprzętu dla 10 krajów europejskich

Segment rynku: Elektronika użytkowa

Zadanie:
Wiodący producent zlecił Hemmersbach przeprowadzenie 25 000 napraw, renowacji i aktualizacji oprogramowania komputerów stacjonarnych, notebooków, nawigacji, drukarek i ekranów w Niemczech, Austrii, Belgii, Luksemburgu, Francji, Holandii, Czechach, Słowacji, Słowenii i Polsce w lokalizacji w Europie Wschodniej.

Wyzwanie:
Wyzwaniem było wprowadzenie międzynarodowego systemu transportu w ciągu 5 dni roboczych oraz przeprowadzenie całej komunikacji w języku danego kraju.

Procedura:
Sprzęt został zabrany od klienta i przetransportowany do centralnych punktów odbioru w poszczególnych krajach, skąd został przewieziony nocą do oddziału Hemmersbach we Wrocławiu. Podczas wprowadzania danych do Systemu Zarządzania Procesami Hemmersbach, został określony i przyporządkowany zadaniu język usługi. System Zarządzania Procesami Hemmersbach umożliwia kontrolowanie jakości każdego etapu prac i zautomatyzowane zarządzanie materiałami. System transportu powierzony 150 stałym, wykwalifikowanym pracownikom umożliwia wykorzystanie wschodnioeuropejskich poziomów płac połączonych z wysoką jakością usługi.

Rezultat:
Możemy zaoferować naszym klientom oszczędności na poziomie 40% w porównaniu do zdecentralizowanych rozwiązań w poszczególnych krajach, z komunikacją z klientem w jego języku oraz w terminie 5 dni.

Pobierz to studium przypadku jako plik PDF
Pobierz wszystkie jako plik PDF