Studium przypadku 10: Wdrażanie

Instalacja 8500 drukarek w 1000 lokalizacji na obszarze 13 krajów europejskich

Segment rynku: Dostawca energii elektrycznej

Zadanie:
Jeden z wiodących producentów drukarek zlecił nam zainstalowanie 8500 drukarek w 1000 lokalizacji swojego klienta w 13 krajach europejskich w ciągu 18 miesięcy. Zlecenie musiało być wykonane w ramach założonego budżetu. Ponadto, mieliśmy zintegrować ze strukturą 500 wcześniej zainstalowanych urządzeń.

Wyzwanie:
Instalacja różnych typów drukarek w ponad 1000 miejsc została zaplanowana w porozumieniu z naszym klientem oraz odbiorcą jego sprzętu. Konfigurowanie i logistyka urządzeń wielofunkcyjnych, ważących nawet 160 kg, było koordynowane przez nasz zespół projektu i miało miejsce w kilku centrach przechowywania Hemmersbach. Instalacja miała być przeprowadzona w języku używanym w danym kraju, a odpowiedzialni za jej przeprowadzenie technicy musieli być doskonale wyszkoleni w obsłudze danego typu urządzenia. Ponieważ prace instalacyjne były rozliczane według rezultatów, a nie czasu pracy, Hemmersbach miał pełną odpowiedzialność za wydajność.

Procedura:
Nasz zespół projektu otrzymał pełną odpowiedzialność za planowanie, dostępność i kontrolę zasobów. Siedziba główna w Norymberdze zapewniła międzynarodowe wsparcie oraz, między innymi, umawiała i planowała spotkania oraz terminy instalacji. Zarządzający zadaniem "kokpit" pozwolił zespołowi projektu na kontrolowanie całej procedury pod względem jakości i wydajności w czasie rzeczywistym. Konfigurowanie różnych modeli drukarek z wykorzystaniem do 150 parametrów na urządzenie odbyło się przy pomocy w pełni zautomatyzowanej procedury, opracowanej przez Hemmersbach. Instalacje na miejscu u klienta włącznie z konfiguracją wcześniej zakupionych 500 urządzeń zostały wykonane zgodnie z harmonogramem całego projektu. Na koniec przeprowadziliśmy na miejscu szkolenia i szczegółowe testy funkcjonowania.

Rezultat:
Wszystkie zlecone 8500 instalacji przeprowadziliśmy zgodnie z umową i ustalonym z klientem planem w ciągu 18 miesięcy w 1000 lokalizacji. W porównaniu do poprzednich tego typu zadań, które zlecał nasz klient, osiągnęliśmy znaczącą przewagę kosztową, utrzymując jednocześnie wysoki poziom serwisu. Klient miał możliwość monitorowania postępów i jakości prac podczas całego projektu w czasie rzeczywistym w sieci, dzięki aplikacji web-front.

Pobierz to studium przypadku jako plik PDF
Pobierz wszystkie jako plik PDF