Studium przypadku 1: Wdrażanie

Instalacja 38 000 komputerów stacjonarnych (PC) i notebooków w 27 państwach w ciągu 12 miesięcy

Segment rynku: Przemysł chemiczny

Zadanie:
Jedna z wiodących firm branży IT zamówiła u nas instalację 38 000 komputerów stacjonarnych i notebooków dla swojego klienta z branży chemicznej w 27 krajach. Zlecenie miało być wykonane w ciągu 12 miesięcy i przy optymalizacji kosztów.

Wyzwanie:
Celem była wymiana komputerów stacjonarnych i notebooków, łącznie ze wszystkimi urządzeniami peryferyjnymi, na wszystkich 38 000 stanowiskach pracy naszego klienta. W trakcie wymiany, praca użytkownika nie mogła być przerwana na dłużej niż 15 minut. Instalacja miała być przeprowadzona w języku używanym w danym kraju, a odpowiedzialni za jej przeprowadzenie technicy musieli być doskonale wyszkoleni w obsłudze danego typu urządzenia. Ponieważ prace instalacyjne były rozliczane według rezultatów, a nie czasu pracy, Hemmersbach miał pełną odpowiedzialność za wydajność.

Procedura:
Nasz zespół projektu otrzymał pełną odpowiedzialność za planowanie, dostępność i kontrolę zasobów. Siedziba główna w Norymberdze zapewniła transnarodowe wsparcie oraz, między innymi, umawiała i planowała spotkania oraz terminy instalacji. Zarządzający zadaniem "kokpit" pozwolił zespołowi projektu na kontrolowanie całej procedury pod względem jakości i wydajności w czasie rzeczywistym. W szczytowych okresach przeprowadzaliśmy ponad 500 instalacji dziennie, każdą w czasie poniżej 15 minut. W tym międzynarodowym zadaniu rozlokowaliśmy pracowników następująco: tam, gdzie było najwięcej instalacji, zadanie powierzyliśmy pracownikom z naszych oddziałów, a w krajach, gdzie było mniej zleceń, skorzystaliśmy z usług Autoryzowanych Partnerów Hemmersbach (HAP). Zapewniliśmy również całą logistykę i potrzebny sprzęt na miejscu u klienta.

Rezultat:
Wszystkie zlecone 38 000 instalacji przeprowadziliśmy zgodnie z umową i ustalonym z klientem planem w ciągu 12 miesięcy. W porównaniu do poprzednich tego typu zadań, które zlecał nasz klient, osiągnęliśmy znaczącą przewagę kosztową, utrzymując jednocześnie wysoki poziom serwisu. Klient miał możliwość monitorowania postępów i jakości prac podczas całego projektu w czasie rzeczywistym w sieci, dzięki aplikacji web-front.

Pobierz to studium przypadku jako plik PDF
Pobierz wszystkie jako plik PDF