O nas

Model biznesowy

Hemmersbach jest międzynarodowym przedsiębiorstwem, które świadczy kompleksowe usługi serwisowe sprzętu komputerowego na skalę przemysłową.

34 oddziały połączone z siecią Autoryzowanych Partnerów Hemmersbach (HAP) wykonuje zlecenia dla klientów na skalę międzynarodową w ponad 190 krajach.

Zadaniowe podejście zorientowane na efekty to podstawa działalności Hemmersbach. Motywuje nas do maksymalnej optymalizacji przedsięwzięć i odpowiedzialności za produktywność. Skierowanie na wyniki oraz centralne sterowanie oparte na ITIL V3 umożliwiają jakościową i ilościową ocenę naszej efektywności. W połączeniu z przypisanym każdemu klientowi doradcą, odpowiedzialnym za całość zlecenia, stale optymalizujemy koszty usług i jednocześnie podnosimy jakość serwisu. 

Hemmersbach nie oferuje swoich usług bezpośrednio klientom indywidualnym, ale podmiotom gospodarczym działającym w następujących sektorach:

 • producenci 
 • Dostawców usług outsourcingowych

Zalety Hemmersbach:

 • Niezależność: Oferujemy nasze usługi wyłącznie wiodącym firmom specjalizującym się w branży IT i telekomunikacyjnej.
 • Zasięg międzynarodowy:Oferujemy usługi na skalę międzynarodową. Łącząc międzynarodowe standardy z centralnym zarządzaniem jakością i produktywnością, w każdym z krajów oferujemy nasze usługi na takim samym, wysokim poziomie.
 • Zorientowanie na efekty: Nasze zadaniowe podejście gwarantuje efektywne i sprawne wykonywanie wszystkich powierzonych nam zadań. Zleceniodawcy Hemmersbach nie płacą za naszą obecność, tylko za rezultaty.
 • Usługi na skalę przemysłową: Dzięki naszemu modelowi biznesowemu, możemy realizować bardzo wiele zleceń w krótkim czasie.

Wywiad z Zarządem / z kierownictwem przedsiębiorstwa

Ralph Koczwara - Executive Director Hemmersbach GmbH & Co. KG

Ralph Koczwara

Chief Executive Officer

W firmie od 1996 roku

Dariusz Stanczyk - Executive Director Hemmersbach GmbH & Co. KG

Dariusz Stanczyk

Chief Operating Officer

W firmie od 1998 roku

Jaka idea towarzyszyła tworzeniu modelu biznesowego firmy Hemmersbach?

Ralph Koczwara: Zauważyliśmy, że większość firm serwisowych w sektorze telekomunikacyjnym i IT, działających na poziomie międzynarodowym, świadczy swoje usługi w sposób zdecentralizowany. Oznacza to, że w poszczególnych krajach spotyka się różne formy działalności i kultury organizacyjne firm, funkcjonują zróżnicowane procedury oraz inaczej realizuje się usługi. Skutkiem tej sytuacji są wysokie koszty dla klientów, wynikające z nakładania się marży. Ponadto, skoordynowanie procesów w różnych krajach może zająć więcej czasu niż realizacja samego projektu.

Przez wiele lat obserwowaliśmy, że nasi klienci planują swoje działania globalnie. Na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń, jako dostawcy usług serwisowych w sektorze telekomunikacyjnym i IT, opracowaliśmy rozwiązanie, które umożliwiło konsolidację działań. Obecnie oferujemy wysokiej jakości usługi na skalę międzynarodową przy jednoczesnej oszczędności kosztów, co jest standardem w firmie Hemmersbach.

Co umożliwia firmie Hemmersbach świadczenie usług na skalę międzynarodową?

Dariusz Stanczyk: Po pierwsze, struktura organizacyjna Hemmersbach została opracowana w oparciu o geograficzne i ekonomiczne warunki istniejące w poszczególnych państwach. W 34 krajach, które są największe pod względem terytorium oraz gospodarczym, działamy poprzez nasze własne oddziały. Pozostałe kraje obsługiwane są poprzez Autoryzowanych Partnerów Hemmersbach (HAP). Zarówno oddziały, jak i HAPy połączone są z Systemem Zarządzania Procesami Hemmersbach, który jest w pełni kontrolowany. Dzięki centralnemu zarządzaniu procedurami oraz międzynarodowym standardom, jesteśmy w stanie stworzyć ofertę usługi transnarodowej w ciągu 48 godzin.

Jakim wyzwaniom musi sprostać firma Hemmersbach świadcząc usługi na skalę międzynarodową? 

Ralph Koczwara: Wyzwaniem są przede wszystkim różnice językowe i kulturowe pomiędzy poszczególnymi krajami, których nie można lekceważyć. Ponadto, w każdym kraju istnieje inna infrastrukturą, dlatego efektywne zarządzanie przepływem materiałów ma podstawowe znaczenie. Infrastruktura, wynikające z niej koszty i czas przebiegu procesu np. w Rumunii, Szwajcarii czy Belgii znacznie się od siebie różnią. Poza tym należy unikać sytuacji, w których istniejąca złożoność procesu realizacji międzynarodowych zleceń, przy silnym wzroście i rozwoju, prowadzi do zmian w strukturach przedsiębiorstwa średniego rozmiaru. 

Co robi firma Hemmersbach, by stawić czoła tym wyzwaniom?

Dariusz Stanczyk: Punktem wyjścia dla naszego podejścia jest fakt, że traktujemy cały świat  jako jedno państwo. Zgodnie z tym określamy nasze standardy i kontrolujemy procesy centralnie poprzez System Zarządzania Procesami Hemmersbach. System zapewnia najwyższy możliwy poziom automatyzacji, co umożliwia nam świadczenie międzynarodowych usług najwyższej jakości i optymalnych pod względem kosztów. Aby monitorować, czy utrzymywany jest ustalony z naszym klientem poziom usług, powołaliśmy specjalny zespół, tzw. Hemmersbach Ticket Police. Jest on odpowiedzialny za aktywne kontrolowanie poziomu zgodności z SLA oraz zapobieganie eskalacji mogących się pojawić naruszeń. Ponadto, stworzyliśmy zespół Krajowych Koordynatorów, którzy specjalizują się w rozwiązywaniu problemów związanych z wspomnianymi wcześniej barierami kulturowymi i językowymi. Ich zadaniem jest koordynowanie współpracy z klientami oraz dostosowywanie procedur do warunków w poszczególnych krajach.

Jak firma Hemmersbach będzie rozwijać się w przyszłości?

Ralph Koczwara: Nasz serwis jest bardzo rozwojowy. Obecnie opiera się na pięciu segmentach, które opracowaliśmy wspólnie z naszymi klientami i nadal będzie ewoluować. Jeśli np. nowa usługa zostanie z powodzeniem wprowadzona i sprawdzi się w jednym kraju, dodamy ją do palety naszych usług i będziemy ją oferować na poziomie międzynarodowym.

Liczby, dane, fakty

 • Ponad 1.000.000 zrealizowanych zadań rocznie.
 • Ponad 2.300 pracowników w regionie EMEA.
 • Główna siedziba przedsiębiorstwa i centrum zarządzania procesami zlokalizowane w Niemczech.
 • 34 oddziały na całym świecie: Austria, Australia, Argentyna, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Kanada, Chiny, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Indie, Irlandia, Włochy, Japonia, Malezja, Niemcy, Niderlandy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Singapur, Afryka Południowa, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Czechy, Turcja, Wielka Brytania, USA i Węgry. 
 • Sieć Autoryzowanych Partnerów Hemmersbach (HAP) w ponad 190 krajach.